Адхезивни решения за производителите на възобновяеми енергийни източници

Преходът към въглеродно неутрална икономика е необратим процес, който бива възприеман от все повече държави.

Възобновяемите енергийни източници са основата на така наречената зелена икономика. Без тях би било изключително трудно да се постигне така желаното редуциране на отделяните парникови газове.

Като една от водещите европейски фирми, занимаваща се с производство на адхезивни ленти, Lohmann е напълно съпричастна с идеята за намаляване на отделяните въглеродни емисии. За да бъде максимално полезна в борбата с климатичните промени специалистите по развойна дейност на компанията създадоха серията двустранно и едностранно залепващи ленти за производството на фотоволтаични модули и вятърни турбини. Тези специализирани продукти подобряват значително ефективността, а от там и производителността на предприятията занимаващи се с производство на PV модули и перки за вятърни турбини.

Научете повече за ползите от използването на двустранно залепващи ленти за производството на соларни панели. 

Рамкиране на соларни клетки

Осигуряване на сигурна и надеждна адхезивна връзка между соларните клетки и рамката, без значение дали процеса на производство е ръчен или напълно автоматизиран.

Монтаж на разпределителни кутии

Двустранно залепващи ленти за монтаж и изолиране на
разпределителни кутии. Възможност за изработка на щанцовани детайли с точно определена форма и размери.

Производство на роторни лопатки

Изключително ефективни при наслояването на различни материали за получаване на идеален композитен материал. 

Запитване