Възможности за изработка на индивидуално адхезивно решение

Понякога, богатия продуктов асортимент не е достатъчен. Когато производствените специфики изискват употребата на адхезив с точно определени характеристики се налага изработката на нов, индивидуален адхезивен продукт, който да отговаря на абсолютно всички изисквания на конкретното производство. 

Изработка на подходящ продукт в 4 стъпки:

Приложение - детайлен анализ

Една от предпоставките за производството на перфектен лепилен разтвор е да знаете как, къде и при какви условия ще бъде използван той. Трябва ли лентата да бъде топлопроводима, електропроводима, компресибилна, изолираща или да предлага възможности за безостатъчно отстраняване, например? Тук инженерите на Lohmann работят в тясно сътрудничество с производителите до изясняване и на всички детайли относно специфичните изисквания към лентата. 

Избор на продукт

След детайлно запознаване с изискванията към лепилната лента, следва модифициране на съществуващ продукт, или разработване на изцяло нов такъв, ако е необходимо.

Инструменти

Lohmann предлага множество инструменти и детайлен инженеринг за постигане на максимална ефективност. От ръчни, полу или напълно автоматизирани средства и машини за апликиране, оразмеряване, рязане, разролване и др.

Услуги

Дори по време на производствената фаза Lohmann остава постоянен и надежден партньор. Освен сигурни и надеждни доставки, вие получавате постоянна поддръжка и съдействие при необходимост.