Certificates

Сертификатите на Lohmann.

Прозрачни производствени процеси, най-високи стандарти.

Качеството, опазването на околната среда и безопасните условия на труд са в основата на фирмената политика на Lohmann. Чрез непрестанни проверки и оптимизации на производствените процеси  Lohmann успява да гарантира на своите клиенти постоянно високо качество на продуктите, които произвежда.

През 2022 година компанията беше наградена със сребърен печат EcoVadis за своята ангажираност към опазването на околната среда, социална отговорност и управление на енергията.

Продуктите на Lohmann сертифицирани съгласно ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 13485 и IATF 16949:

Lohmann Austria е сертифицирана в областта на качеството (ISO 9001), околната среда (ISO 14001) и автомобилостроенето (IATF 16949):

Качество/околна среда:

Автомобилостроене:


PDF:  ISIM 9606/1

Lohmann Neuwied е сертифицирана в областта на качеството (ISO 9001), медицинските продукти (EN ISO 13485) и околната среда (ISO 14001), както и в областта на автомобилостроенето (IATF 16949) и управлението на енергията (ISO 50001).

Качество:

Медицински продукти:

PDF: ISO 13485

Околна среда

PDF: ISO 14001

Автомобилна индустрия:

Управление на енергията:

PDF: ISO 50001

ISO 9001: