TwinMelt® - надеждност, без разтворители

Химията

Акрилатните и каучуковите системи са основата на TwinMelt®. Научете повече за техните предимства:

Акрилатните системи

 • 100% без разтворители
 • Ниски стойности на летливи органични съединения
 • Висока степен на прозрачност
 • Биосъвместимост
 • Подходящ за директен и индиректен контакт с храни
 • Висока резистентност спрямо химикали

Каучукови системи

 • Изключително добри адхезионни свойства по отношение на якост на обелване и първоначална сила на залепване
 • Особено подходящи за приложени върху нискоенергийни повърхности
 • 100% без разтворители
 • Биосъвместимост

Технологията TwinMelt® ни позволява да комбинираме каучукови и акрилатни лепила в различни структури на двустранно залепващите ленти.

Технологията

Технология TwinMelt® позволява изработката на двустранно залепващи ленти с акрилатно лепило от едната страна и каучуково от другата, за по-голяма ефективност на адхезивната връзка, която да бъде изцяло съобразена със специфичните условия на приложение.

Многофункционалност чрез

 • Възможности за комбинация на разнообразни модифицирани лепила, голяма вариативност по отношение както на носителя, така и на защитното покритие
 • Възможности за нанасяне от много тънък лепилен слой до много дебел 
 • Възможност за симетрично и асиметрично нанасяне на адхезива

Възможностите

 • Ширини от 1000 мм до 1530 мм
 • Лепилен слой от 20 – 600g/m² в съответствие с най-строгите производствени толеранси
 • Комбиниране на лепила с различни характеристики и нанасянето им в асиметрични конструкции 
 • Винаги равномерно разпределение на лепилния слой

Предимствата

 • Процес на покритие без разтворители и намален въглероден отпечатък
 • Намалено потребление на енергия
 • Свободно избираем носител – текстил, мрежеста тъкан, хартия, пяна или друг.
 • Ниски производствени отклонения на дебелините, благодарение на равномерно нанасяне на базовото лепило
 • Комбиниране на различни по състав лепила
 • Производство на нови продукти
 • Нанасяне на лепилото под формата на ивици – производствена възможност, спестяваща значително количество лепило, което намалява себестойността на крайния продукт 
Възможните комбинации

Асиметрична адхезивна конструкция, без носител

Асиметрична раирана конструкция, без носител

Симетрична раирана конструкция, с носител

Симетрична изместено раирана конструкция с носител

Асиметрична раирана конструкция с носител

Асиметрична райе-слой конструкция с носител

Асиметрична изместено раирана конструкция с носител

Асиметрично райе с носител

Договорно покритие

Благодарение на TwinMelt® всеки производител има възможност да получи персонално адхезивно решение.

Фолио, текстил, хартия или пяна – всеки един носител е възможен.

Модулното портфолио и голямото разнообразие на лепила позволява изработката на подходящ, за производството, адхезивен продукт в най-кратки срокове. Разработването и производството специално лепило, отговарящо на строго специфични производствени изисквания, също е възможно.

TwinMelt® – 100% без разтворители. Природосъобразно производство и персонализирани двустранно залепващи ленти

TwinMelt® спестява значително количество ресурси и отделени вредни емисии – годишно 3500 тона по-малко емисии въглероден двуокис.

Екологично производство за зелено бъдеще

Природосъобразни продукти в името на околната среда. В основата на корпоративна стратегия на Lohmann е намаляването на въглеродния отпечатък и защита на околната среда, чрез разработването на нови суровини и материали, както и производство на лепила без разтворители. 

Запитване