Двустранно и едностранно залепващи ленти за производството на електронни компоненти.

Развитието на електрониката следва главно две направления – цифровизация (преход от аналогова към цифрова обработка на данните) и миниатюризация (намаляване размера на базовите компоненти). Електронните компоненти стават физически все по-малки, по-сложни, по-функционални и съответно намират все повече области на приложение. 

Намаляването размера на електронните вериги води до генерирането на повече топлина и по-висок риск от нежелани шумови сигнали. Отвеждането на топлината и намаляването на смущаващите сигнали изискват иновативни решения за свързване. Решения, чрез които се постига оптимален термален и електричен контрол. Употребата на двустранно залепващи ленти с изолиращи, екраниращи и уплътнителни свойства оптимизират производствените процеси и подобряват качеството на крайният продукт. 

Многофункционални залепващи ленти

Lohmann предлага богат продуктов асортимент предлагащ възможности за осигуряване на електро/термична проводимост или изолация, ленти за термичен интерфейс (TIM), фолиа за защита от електростатичен разряд (ESD) и персонализирани възможности за щанцоване на изотропни или анизотопни електропроводими самозалепващи ленти (едностранно или двустранно залепващи).

HCR ленти - Heat and Chemical Resistance

Нови и с множество предимства: освен осигуряването на максимална температурна защита и лесна обработка, лентите са изключително устойчиви на химикали, UV лъчения и стареене.

Спейсъри

Гъвкавите адхезивни ленти Lohmann са изпробвани, тествани и
утвърдени в производството на висококачествени мембранни превключватели и всякакви видове клавиатури. Като новост може да се отбележи добавянето на изолационни свойства на продуктите от серията и възможностите за производство на ленти с дебелини по желание на клиента.

Ленти за залепване на дисплеи

Отлични уплътняващи свойства, добри адхезивни характеристики
и отлична стабилност на размерите – това са основните предимства на нашите тънки уплътнителни ленти за дисплеи и корпуси. 

Оптично прозрачни ленти

Кристално прозрачни и издръжливи ленти с резистентност спрямо високи температурни, влажност и ултравиолетова светлина. 

Запитване