Подсилващи ленти

Гъвкави и тънки залепващи ленти за подсилване корпусите на свободно стоящите хладилници. За осигуряване на безупречен външен вид на страничните панели.

  • Отлична звуко/вибарционна изолация
  • Възможност за препозициониране по време на монтажните операции
  • Висока крайна адхезивна якост
  • Отлична дименсионна стабилност

Лице за контакт

КЛЕБЕКС Василев ЕООД
гр.София, ул.Велчо Атанасов №50

Телефон
02/944 30 06
0888 87 76 51

Факс
02/943 53 30

Имейл
wassilev@abv.bg