Емблеми

Двустранно залепващи ленти с фолиен или разпенен носител за монтаж на емблеми и фини надписи, дори върху материали с ниска повърхностна енергия. Формата и размера на лентите е изцяло съобразен със специфичните производствени потребности на потребителите, независимо дали става въпрос за ръчен или напълно автоматизиран работен процес.

Лице за контакт

КЛЕБЕКС Василев ЕООД
гр.София, ул.Велчо Атанасов №50

Телефон
02/944 30 06
0888 87 76 51

Факс
02/943 53 30

Имейл
wassilev@abv.bg