Монтажни и двустранно залепващи ленти за рекламната дейност 

Голямото разнообразие от  двустранно залепващите ленти, произвеждани специално за нуждите на полиграфическата индустрия и рекламната дейност, предоставят възможност за отстраняване конвенционалните методи за свързване ( занитване, завиване, заваряване и лепене с течни лепила ) от употреба, като по този начин се запазва целостта на материалите използвани за изработката на рекламни продукти и едновременно с това се постига сигурна и незабележима връзка между отделните им елементи. Гъвкавостта на адхезивните системи дава неограничена свобода при проектирането и изработката на  различни видове рекламни материали, тъй като се предоставя възможността за свързване на UV лакове, ламинати, ниско енергетични повърхности, стъкло, дърво, картон, различни метали и др.

Залепващите системи на Lohmann се използват при изработката и монтажа на обемни букви, при монтажа на рекламни и комуникационни табели, за монтаж на огледала, при изработката на рекламни стелажи, уоблери, дисплеи, папки, менюта, календари, пликове, торбички, кутии, картели, за каширане на кожа и текстил и още много други възможности за приложение.