Отлично свързване

Висококачествени адхезивни решения

Lohmann произвежда високотехнологични лепилни системи намиращи широко приложение в производството на потребителски стоки и електроника, както и за изработката на мебели.

С богат продуктов асортимент и възможност за индивидуално разработване на продукт се покриват нуждите на производителите от висококачествени двустранно залепващи ленти. Благодарение на бързата, лесна и чиста работа с тях се постигат оптимални производствени процеси, които са гарант за решаващо конкурентно предимство.

Залепващите системи се използват в мебелното производство, за изработката на персонални чувствителни на допир клавиатури, сензорни дисплеи, за монтаж на декоративни и защитни лайсни при изработката на бяла и черна техника, за ефективно изолиране на хладилници и фризери, както и за монтаж на техните изпарители.