Тъй като качеството никога не трябва да бъде под въпрос. 

Lohmann предоставя сертифицирани услуги.

Продуктите преминават през множество тестове, които имат за цел да докажат, че залепващите системи напълно отговарят на изискванията за сертифициране по ISO 9001. Благодарение на тези тестове Lohmann може да гарантира, че потребителите няма да получат нищо друго освен най-качествените продукти.